جامعه فرهنگی قرآنی عصر

فضایی دوستانه برای حضور فعالان قرآنی، گروه ها و موسسات قرآنی خودجوش و مردمی است که با همراهی و هم افزایی موسسات و فعالان قرآنی، امید آن می‌رود تا الگویی مطلوب و عملیاتی در جریان سازی و شروع حرکت های خودجوش مردمی در حوزه های قرآنی برای همه نهادها و متولیان قرآنی کشور باشد

.

اهداف ما

* گسترش فرهنگ جبهه ای و اصالت بخشی به فعالیتهای قرآنی مردمی
* ایجاد زمینه برای تشکیل شبکه نیروی انسانی مومن و انقلابی متشکل از فعالان قرآنی به منظور تعامل و هم اندیشی در حوزه های مختلف قرآن و عترت
* تربیت نیروی تراز انقلاب اسلامی در حوزه مدیریت، آموزش و ترویج فعالیت های قرآنی

34 نماینده استانی
7 طرح و پویش اجرا شده
21 مجموعه مرتبط