هفتمین همایش سراسری مسئولان جوامع فرهنگی قرآنی عصر با عنوان محله قرآن در مجتمع یاوران مهدی(عج) قم برگزار شد.

در این همایش که بیش از ۲۷۰نفر از مسئولان جوامع فرهنگی قرآنی عصر سراسر کشور در آن حضور داشتند به موضوعاتی همچون جلسات خانگی قرآن کریم، قرآن و آسیب های اجتماعی، مردمی سازی فعالیت های قرآنی پرداخته شد.