دیدار مسئولین ستاد
با حجت الاسلام والمسلمین
حسینی قمی
در خصوص پویش جلسات خانگی قرآن کریم

۴ دی ماه ۱۴۰۰.

جامعه فرهنگی قرآنی عصر