الله نور السماوات و الارض …

آیت الله مصباح یزدی:   قرآن بالاترین گنجیست که در این عالم می شود یافت …